Separació matrimonial a Catalunya

Separació matrimonial a Catalunya

Si vols posar fi al teu matrimoni pots optar entre la separació matrimonial o el divorci. En moltes ocasions aquests dos termes es confonen, per aquesta raó t’explicarem què és la separació matrimonial, les diferències entre aquests dos conceptes i com dur-la a terme.

Quina diferència hi ha entre separació matrimonial i divorci?

La separació matrimonial contempla la possibilitat de reconciliació, és a dir, no és una cosa definitiva com un divorci. Quan dues persones decideixen separar-se judicialment, passen a tenir vides independents però tenen l’oportunitat d’una reconciliació. Així mateix, poden tornar a estar casats de nou i el seu matrimoni té els mateixos efectes que abans de la separació. 

D’altra banda, el divorci posa fi de manera definitiva al matrimoni. La dissolució és total, la qual cosa permet que totes dues parts puguin tornar-se a casar amb qui vulguin. En el cas que es reconciliïn han de tornar a celebrar el matrimoni. En definitiva, podríem dir que el divorci va un pas més enllà de la separació.

En tots dos casos es necessita una sentència judicial. Tenir un advocat del teu costat t’ajudarà a comprendre el procés i protegir els teus drets enmig d’una situació que pot tornar-se emocional.

Què és millor una separació matrimonial o un divorci?

De fet, si la relació està completament trencada i no té solució ni cap futur, la millor opció és el divorci. Amb ell, es reparteixen els béns, es liquida el matrimoni, i en cas de tenir fills, es regula la seva situació.

Però si la relació necessita un temps, una separació pot ser bona per a tots dos. Si amb el temps la relació no millora, es pot fer el divorci i amb això posar fi al matrimoni. 

S’han d’al·legar causes per a poder separar-se?

Actualment, es pot sol·licitar sense al·legar cap causa. És suficient la voluntat d’un dels cònjuges per a sol·licitar tant la separació matrimonial com el divorci.

L’únic requisit exigit per la llei per a sol·licitar-lo és que hagin transcorregut mínim tres mesos des de la celebració del matrimoni.

Procediment per a una separació matrimonial

Segons el llibre II del Codi Civil de Catalunya, la petició de separació o nul·litat del divorci han d’estar presentades per tots dos cònjuges en un acord comú o per un amb el consentiment de l’altre, en aquest cas, amb una proposta de conveni regulador com s’indica en l’article 233-2. Així mateix, és necessari presentar la següent documentació:

 • Certificació d’inscripció del matrimoni
 • Certificat de naixement dels fills en el Registre Civil
 • Proposta de conveni regulador

A continuació, se cita als cònjuges per separat en els tres dies següents. Si la documentació aportada és insuficient per al Jutge o el Lletrat hauran de presentar en 10 dies els documents que falten. 

En cas que hi hagi fills menors, el Tribunal tindrà en compte els aspectes relatius als fills i si els menors tenen suficient judici es demanarà la seva opinió. Finalment, es dictarà sentència de separació o el divorci. 

Elements que ha de contenir el conveni regulador

El conveni regulador ha de contenir els següents termes:

 • La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant la seva modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les garanties.
 • L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu aixovar.
 • La compensació econòmica per raó de treball.
 • La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comunitat ordinària indivisa.

En cas que els cònjuges tinguin fills en comú i estan sota la seva potestat, el conveni regulador ha de contenir:

 • Un pla de parentalitat, d’acord amb el que s’estableix per l’article 233-9.
 • Els aliments que han de prestar-los, tant respecte a les necessitats ordinàries com a les extraordinàries, indicant la seva periodicitat, modalitat de pagament, criteris d’actualització i, si ho han previst, garanties.
 • Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no convisquin en el mateix domicili.
 • Aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no tinguin recursos econòmics propis.

És possible la reconciliació?

En el cas de separació, per a poder iniciar el procés de conciliació, s’ha de presentar una demanda conjunta en el mateix tribunal que va emetre la sentència de separació, qui prendrà la decisió per separat. En cas que els ex cònjuges es divorcien s’han de tornar a casar.

Advocat de separació matrimonial a Catalunya

Abogado de separación matrimonial en Barcelona

Hi ha coses que són inevitables, com la separació d’una parella, però això no significa que hagis de recórrer a un divorci. Si estàs considerant una separació matrimonial a Catalunya, la millor forma per a resoldre aquesta situació és comptar amb un advocat amb experiència en Dret de Família. No hi ha una relació igual ni tampoc una separació, per la qual cosa l’elecció entre divorci i separació pot ser complicada i emocional. 

El teu advocat pot mostrar-te els beneficis i inconvenients de cadascun d’aquests dos processos i ajudar-te a prendre la millor decisió per a tu. Així mateix, l’advocat pot ajudar-te a redactar un acord que estableixi els drets i responsabilitats relacionats amb els fills, béns i deutes de cada cònjuge.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Separació: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de separació. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.