Quins són els tipus de divorci que existeixen?

Quins són els tipus de divorci que existeixen?

Quan dos cònjuges decideixen separar-se poden triar entre separació o diversos tipus de divorci per a acabar amb el llaç que els uneix. Definir el tipus de procés de divorci que se sol·licitarà és essencial, ja que cadascun té diferents tràmits i uns són més senzills i ràpids que els altres.

Hi ha dos tipus de divorci a Espanya: Divorci de mutu acord o el divorci contenciós. Els dos tipus de divorci presenten una diferència significativa tant en termes de temps com en procediments.

En aquest article, et comptarem en què consisteix cadascun d’ells, les seves característiques, requisits i el cost.

Requisits per a sol·licitar el divorci

Per a sol·licitar el divorci només es necessita que hagin transcorregut almenys 90 dies des que es va celebrar el matrimoni, és a dir, 3 mesos. Però també trobem excepcions com és el cas que hi hagi risc per a la vida o integritat física; llavors no es té en compte aquest termini.

Així mateix, tampoc és necessari al·legar cap causa ni citar cap motiu per a sol·licitar-lo. 

Tipos de divorcio en Barcelona Abogados

Tipus de divorci 

En aquests moments, en el Llibre II Del Codi Civil Català es distingeix dos tipus de divorci: divorci de mutu acord i el contenciós: 

1-Divorci de mutu acord o amistós

El divorci de mutu acord té diversos avantatges respecte al contenciós perquè és un procediment més ràpid, senzill i econòmic per a totes dues parts. Això és pel fet que tots dos cònjuges han arribat a un acord en tots els termes relacionats. Per a dur a terme aquest tipus de divorci han de donar-se aquestes condicions:

  • Tots dos cònjuges han d’estar d’acord amb la dissolució del matrimoni. Ha de constar en un conveni regulador que l’advocat s’encarregarà de redactar i necessiten d’un sol procurador. Més endavant aquest conveni serà ratificat pel jutge.
  • En el conveni regulador s’ha de recollir totes les mesures acordades que afecten els cònjuges i, en cas que hi hagi, als seus fills
  • Han transcorregut mínim tres mesos del matrimoni. 

Aquesta demanda de divorci pot ser presentada per un sol cònjuge sempre que es compleixin totes les condicions esmentades anteriorment i tots dos hagin mostrat el seu consentiment. Després, el procés de divorci es pot donar de dues maneres diferents que es diferencien principalment per l’existència de fills menors.

Procediment Judicial

Serà la via necessària per a aquells casos en què hi hagi nens menors o no emancipats. La protecció d’aquests requereix que el cas passi per un jutge que prengui decisions relatives a la guarda i custòdia. En aquest procés s’ha de presentar la demanda de divorci i el conveni regulador perquè el ratifiqui el jutge. Així, una vegada ratificat el conveni regulador, si el jutge el troba ajustat a dret, dictarà la sentència de divorci. L’avantatge d’aquesta mena de divorci és que tots dos cònjuges poden actuar compartint advocat i procurador.

Procediment extrajudicial

Si els cònjuges no tenen fills menors d’edat no emancipats o amb capacitat modificada judicialment poden acudir a un notari per a tramitar el divorci. Aquest tipus de divorci es coneix com a “Divorci Exprés” perquè compleix amb un divorci de mutu acord.

L’advocat presenta el conveni regulador al costat de l’escriptura de divorci. Com hem esmentat amb anterioritat, el Jutge s’encarregarà d’aprovar el conveni regulador.

2-Divorci contenciós

Per a iniciar aquest procediment només és necessari que un dels cònjuges ho sol·liciti sense haver d’avisar a l’altre, per aquesta raó, es fa indispensable fer una demanda judicial. Aquesta demanda ha de ser acompanyada pel certificat de matrimoni, i si hi ha, certificat de naixement dels fills i els documents necessaris per a mostrar la situació econòmica de tots dos cònjuges. 

Aquesta demanda no té un acord comú i no ve al costat d’un conveni regulador, el jutge dictarà sentència i s’establiran les mesures que regiran els cònjuges i, en cas que tinguin, la relació que tindran amb els seus fills. 

Aquesta via és molt més cara, perquè cada cònjuge necessitarà d’un advocat i procurador. A més, de resultar més complex, pot arribar a prolongar-se bastant més en comparació al de mutu acord. 

El procés de divorci és un procés lent?

La durada del procés depèn de quin tipus de divorci es tracti: de mutu acord o contenciós. El divorci contenciós sol ser molt més llarg i costós perquè cada cònjuge està representat per un advocat i procurador diferent. En canvi, en el divorci de mutu acord tots dos cònjuges compten amb un solo advocat i lletrat. 

No obstant això, en tots dos casos sempre és important comptar amb un advocat de divorci qualificat per a ajudar-lo a facilitar aquest procediment i que estigui especialitzat en la legislació específica del lloc de residència. 

Qui decideix sobre la custòdia dels fills?

Quién decide sobre la custodia de los hijos

La guarda i la custòdia dels fills es determina durant el procés de divorci. La persona encarregada de la decisió pot ser:

  • Tots dos cònjuges amb un mutu acord o petició d’un cònjuge i acceptació per part de l’altre. En cas d’arribar a un acord es fixarà en el conveni regulador. 
  • El jutge en cas de no haver-hi acord entre progenitors tenint en compte el benestar del menor. 

Quant costa divorciar-se?

Com esmentem, el cost del divorci pot variar segons el tipus de divorci triat. En el divorci de mutu acord els cònjuges poden tramitar tot el procés amb el mateix advocat i procurador. En canvi, en el divorci contenciós es requereix un advocat i procurador per cada cònjuge.

A més, s’ha de tenir en compte que potser s’ha de fer una compensació econòmica al cònjuge desfavorit o la pensió alimentària en cas de tenir fills al seu càrrec.

Advocat de divorcis a Barcelona

Abogado de divorcios en Barcelona

Hem vist els dos tipus de divorci que existeixen a Catalunya: el divorci de mutu acord i el contenciós. El primer és més senzill, curt i econòmic perquè tots dos cònjuges es posen d’acord entre si. En canvi, el segon no hi ha un acord i per això és un procés més llarg i costós.

Sigui com sigui la teva decisió, si estàs pensant acabar amb la teva relació, és important comptar amb un advocat de divorcis per a solucionar aquesta difícil circumstància. De fet, hi ha molts aspectes a avaluar, no sols econòmics i personals, sinó també processals que han de ser considerats per un jutge.

Cal destacar, que en qualsevol cas sempre és important que totes dues parts es comuniquin per a acabar de la forma més amistosa possible. A Vives Bas Advocats t’aconsellem acudir a un professional per a estudiar la situació i arribar al millor acord entre totes dues parts

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Divorcis: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de divorcis. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Si tens qualsevol dubte, contacta ara amb Vives Bas Advocats