Què és un divorci contenciós? Què es diferencia amb el de mutu acord? [2024]

Què és un divorci contenciós? Què es diferencia amb el de mutu acord? [2024]

Divorciar-se o separar-se pot ser un procés molt dolorós i difícil per a tots dos cònjuges. Aquesta situació s’ha de deliberar profundament abans de decidir tirar cap endavant. El primer de tot és saber què volem realment, per la qual cosa parlarem de què és el divorci contenciós i les diferències que existeixen amb el divorci de mutu acord.

Què és el divorci contenciós?

Quan no queda un altre remei i és impossible establir un acord entre els cònjuges s’ha d’establir un divorci contenciós i acudir als tribunals. En aquests casos, cada representat necessita un advocat i un procurador diferent. Aquest procediment farà que sigui més costós i complicat i normalment sol durar entre 6 a 7 mesos depenent del Jutjat. 

El procediment judicial posarà en coneixement les versions dels fets i establirà els efectes de la ruptura i les mesures adoptar quant a:

  1. Els fills,
  2. L’habitatge familiar,
  3. El patrimoni conjunt
  4. Les possibles pensions econòmiques

Diferència entre divorci contenciós i de mutu acord

Com hem dit anteriorment, el divorci contenciós es dona quan els cònjuges no han arribat a un acord i es necessita iniciar el procés perquè sigui un jutge qui decideixi els efectes de la ruptura de la parella.

D’altra banda, tenim el divorci de mutu acord divorci de mutu acord que es dona quan totes dues parts han estat capaces de plasmar en un conveni regulador totes les mesures necessàries per a regular la crisi matrimonial. Totes dues parts poden tenir un solo advocat i procurador. Això afavorirà al fet que el procés sigui més ràpid i senzill. 

Motius pels quals pot ser un divorci contenciós

El divorci contenciós pot emportar-se per diferents motius, però els més comuns són: 

  • Un dels cònjuges no vol divorciar-se
  • Discrepància quant al règim de guarda i custòdia dels fills
  • Un dels cònjuges es veu perjudicat a nivell econòmic per la separació 

Els tràmits bàsics en cas de divorci

Cal decidir els aspectes bàsics de la nova organització familiar i comptar amb un advocat de família. Entre els aquests aspectes bàsics destaquem els següents: 

A qui li correspon una compensació econòmica?

Quan una parella se separa en divorci contenciós s’ha de tenir en compte el règim econòmic matrimonial estipulat en l’article 231-10. Podem dir que existeixen dos règims econòmics principals, el règim de guanys i el de separació de béns. Aquest últim és el majoritari a Catalunya. En qualsevol cas, s’ha d’estudiar la situació dels cònjuges per a saber si a un d’ells li correspon una compensació econòmica. 

Qui es queda amb el domicili conjugal?

La majoria de les famílies tenen un únic domicili on destinen gran part dels seus ingressos per a pagar la hipoteca. Per tant, no és d’estranyar que quan se separi una parella hagin d’establir qui es queda el domicili.

És cert que si s’estableix la custòdia a favor d’un progenitor, aquest serà qui tindrà dret a l’ús de la casa. Per contra, si s’estableix una custòdia compartida, aquesta decisió dependrà de diversos factors que varien segons el cas. Alguns aspectes a tenir en compte són: la titularitat de l’habitatge, les situacions econòmiques i laborals de cada cònjuge

Qui s’encarrega de l’educació, l’alimentació i el patrimoni dels fills?

En un divorci contenciós, en cas de tenir fills en comú és important establir un Pla de Paternitat conforme a l’art. 233-9 CCC. En aquest s’estableix el repartiment del temps dels fills i els altres trets bàsics de la potestat parental. Totes les decisions s’han d’establir en el Conveni regulador que ha de presentar-se al jutjat perquè sigui aprovat.

La potestat parental és el conjunt de drets i obligacions dels progenitors cap als fills que s’exerceix sobre els menors d’edat no emancipats i els majors d’edat que han estat declarats incapaces. La pàtria potestat, no es veu afectada pel divorci, ja que amb independència del tipus de guarda o custòdia que es triï, única o compartida, tots dos progenitors continuaran ostentant la plena potestat parental.

Per tant, la guarda i custòdia és el temps que els fills passen en responsabilitat d’una persona que pot ser establerta com compartida o individual i/o exclusiva. En aquests casos, sempre cal decidir segons el que sigui més convenient per als fills.

Qui s’encarrega de les despeses dels fills?

Per a atendre les necessitats dels fills cal establir la pensió d’aliments, un pagament mensual d’una quantitat de diners que un progenitor fa a l’altre perquè atengui les necessitats de l’altre fill. 

Necessites un advocat per a gestionar el teu divorci?

abogado para divorcio contencioso

Triar un bon advocat és crucial perquè tot funcioni correctament. A més, ha de ser especialista en dret de família i tenir tota la teva confiança. En Vives Bas Advocats analitzem la situació de cadascun i oferim consell per a decidir la millor opció: divorci de mutu acord o contenciós. 

Com hem vist, els motius que porten a un procediment de divorci contenciós són múltiples i variats, ja que pot tractar-se d’una qüestió estrictament econòmica, un desacord en l’exercici de la guarda dels fills o el final d’una convivència molt desgastada. Però en qualsevol cas, és imprescindible l’assessorament personalitzat. Si vols solucionar la teva situació, no ho dubtis més i posa’t en contacte amb Vives Bas Advocats.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Divorci: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de divorci. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.