Diferència entre separació i divorci

Diferència entre separació i divorci

És fonamental que la persona que pretén cessar la seva vida en comú amb el seu cònjuge, conegui a quin procediment s’enfronta i quines seran les conseqüències de la seva decisió. Veurem la diferència entre separació i divorci.

En què es consisteix la separació i divorci?

Una de les primeres coses que és necessari esclarir, és la diferència entre la separació i el divorci. En termes senzills, la diferència resideix en la temporalitat i l’estat civil conseqüent després d’haver-se separat o divorciat.

Definició de separació

Podríem dir que la separació, contempla la possibilitat de reconciliació, és a dir, no és una cosa definitiva (encara que pot durar tota la vida).

Quan dues persones casades estan separades judicialment, passen a tenir vides completament independents l’una de l’altra, però té la possibilitat de donar una segona oportunitat a la seva relació sentimental, és a dir, després de la seva reconciliació tornen a estar casats novament i el seu matrimoni torna a desplegar efectes.

Definició de divorci

Contràriament, quan estem davant un divorci, la desvinculació amb la contrapart és total i definitiva. Es tracta d’una situació que ja no té marxa enrere.

Per consegüent, i a efectes civils, la persona deixa de tenir drets i obligacions en relació amb la seva ex-parella, (més enllà de les pensions o relacions patrimonials decretades en el procés de divorci).

Diferència principal entre separació i divorci

És important no oblidar que en tot moment estem parlant de termes jurídics i que evidentment, el fet que dues persones que es divorciïn no impedeix que puguin decidir en un futur tornar a tenir una relació sentimental.

Però si la mateixa hagués de tenir forma matrimonial, en el cas de la separació els bastaria amb una simple reconciliació, i en el cas que estiguessin divorciats, haurien de tornar-se a casar.

En aquest cas, únicament podrà fer-lo si prèviament s’ha divorciat, amb una simple separació no seria possible contreure el nou matrimoni ja que no podria inscriure’s en el registre civil la nova parella per constar encara l’anterior.

I finalment, un altre aspecte que ha de ser aclarit quant a la diferenciació entre tots dos conceptes és que si s’opta per la separació, aquesta circumstància pot modificar-se en un futur en qualsevol moment.

De la mateixa forma que hi ha la possibilitat de revertir-la (la reconciliació) hi ha la possibilitat de transformar-la en definitiva a través del divorci.

Quant als efectes que totes dues institucions tenen en relació amb els fills i el patrimoni en comú, la veritat és que no hi ha pràcticament diferència entre triar entre separació o divorci, més que el fet que ja hem comentat de la temporalitat de totes dues institucions.

Tipos de divorcio

Una altra dels múltiples dubtes que tenen normalment els clients quan em consulten és el procediment jurídic a seguir quan un pretén divorciar-se de la seva parella.

Podríem dir que bàsicament hi ha dues maneres de fer-ho:

  • Judicialment
  • Extrajudicialment (l’anomenat divorci exprés).

Abans de veure les diferències i les característiques que es precisen per a acollir-se a un procediment o a l’altre és fonamental tenir en compte una qüestió prèvia i determinant en qualsevol procés de divorci: l’acord.

Divorci de Mutu Acord

El fet que les parts estiguin d’acord o no, canviarà substancialment el procediment. Soc conscient que pot semblar una obvietat, però no és tan simple com sembla.

Quan es parla de mutu acord les parts no tan sols han d’estar conformes a voler cessar la seva vida conjugal, sinó que alhora, han d’estar conformes amb quina manera pretenen fer-ho, en tots i cadascun dels punts a tractar. 

En cas contrari, solament hi ha una opció possible quant a la tramitació, el divorci contenciós davant un tribunal, perquè sigui un tercer (en aquest cas un jutge) el que decideixi com resoldre la controvèrsia.

En el cas que efectivament existís un acord entre les parts, podríem plantejar-nos si és o no necessari acudir a la jurisdicció per a la tramitació del divorci. A aquesta resposta cal respondre que tot dependrà de si hi ha o no fills menors o econòmicament dependents sobre els quals cal tractar en el divorci.

En el cas que no hi hagi fills menors o econòmicament dependents, podrem acollir-nos a l’anomenat divorci exprés. En cas contrari, no hi haurà més opció que haver de passar pels tribunals.

Divorci exprés

El divorci exprés, no és més que un divorci tramitat per un notari. Protocol·litzant els acords als quals han arribat les parts i procedint a la seva inscripció en els registres públics pertinents.

El principal avantatge que té és que és molt àgil i ràpid. No cal suportar la rigidesa de l’ordre jurisdiccional, la qual cosa també es tradueix en un abaratiment del cost del divorci.

Requisits per al divorci exprés

Per a poder dur a terme un divorci exprés es requereix un acord entre la parts. En el cas de tenir fills menors, no existeix una altra opció que acudir a la jurisdicció. Això és pel simple fet que el Ministeri Fiscal, com a defensor del menor, ha de dictar un informe sobre les propostes que formulen les parts (en regular el seu divorci) en tot allò que tingui a veure amb el menor, ja que recordem que l’interès del menor és sempre i en tot cas un pilar fonamental sobre el qual girarà tot el procés.

I finalment, m’agradaria fer un breu aclariment: el fet d’haver d’acudir als tribunals per a tramitar el divorci no implica que això hagi de suposar una disputa, existeix la possibilitat de fer-ho de mutu acord.

També aclarir que si no hi ha acord, únicament existeix la possibilitat de divorciar-se i/o separar-se en seu judicial.

Elements a valorar en un procediment de separació o divorci

Altre aspecte a tractar són els elements a valorar en un procediment de separació i/o divorci. Bàsicament es podrien resumir en dos:

  • Aspectes patrimonials 
  • Aspectes relatius als fills

Aspectes patrimonials

Quant als primers, cal veure com quedarà el patrimoni de la parella després del divorci, és a dir, cal repartir el patrimoni entre tots dos.

En aquest punt és on tenen una gran importància els possibles acords que haguessin pogut aconseguir les parts abans de contreure el matrimoni, o durant la vigència d’aquest, ja sigui en l’elecció d’un dels règims legals possibles (separació de béns, de guanys, participació en guanys) o en els pactes en previsió de ruptura.

En cas de no existir acord, regirà el que es disposa en la llei per a cadascun dels supòsits. Alhora, serà en aquest punt quan haurem d’entrar a valorar les possibles pensions que puguin haver-se de que decretar a favor d’un dels dos membres de la parella (pensió compensatòria, pensió d’aliments o pensió per raó de treball).

Aspectes relatius als fills

I l’altre punt fonamental a tractar seran les relacions que els pares tindran a partir d’aquest moment amb els seus fills en comú, relacions tant en l’àmbit personal, com en termes econòmics. És a dir, caldrà decidir quin tipus de custòdia regirà:

  • Monoparental
  • Compartida

Així mateix, s’haurà d’indicar el règim de visites, com se sufragaran les despeses del menor, regular els períodes de vacances i dates assenyalades.

Custodia de hijos en separación y divorcio

Si necessites un advocat especialitzat en separació i divorcis en Vives Bas Advocats pots comptar amb un tracte pròxim i personalitzat per a complir amb totes les teves expectatives personals i familiars.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Separació i Divorci: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de separació i divorcis. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Contacta ahora sin compromiso y te asesoraremos de forma personalizada: