Coneix tots els tràmits per a una separació

Coneix tots els tràmits per a una separació

Quan una parella se separa, són moltes les qüestions que han de tractar-se i resoldre. Precisament per aquest motiu és important comptar amb el correcte assessorament d’un professional per a tenir en compte la situació de totes les parts i altres aspectes importants, com els fills en comú. En aquest article, t’expliquem tots els tràmits per a una separació per a poder gestionar-ho de la forma més adequada. 

Requisits per a una separació

En l’actualitat no és necessari al·legar cap motiu per a separar-se o divorciar-se. Solament és necessari que hagin passat almenys 90 dies des de la celebració del matrimoni, és a dir, 3 mesos, i que un dels dos cònjuges hagi sol·licitat la separació.

Però quan representa una amenaça per a la vida humana o la seguretat personal, hi ha excepcions: llavors aquest període de temps no té per què transcórrer.

Atenció! És bo saber que la separació no produeix una dissolució matrimonial com el divorci, això vol dir que els cònjuges poden viure per separat però no poden contreure de nou matrimoni fins que no es divorciïn. Si vols saber més diferències entre el divorci i la separació pots llegir-ho en el següent enllaç

Separació de mutu acord o de manera contenciosa

Qualsevol de tots dos tràmits, ja sigui separació o divorci, pot tramitar-se de mutu acord o de manera contenciosa. No obstant això ,sempre és preferible separar-se de mutu acord, especialment si hi ha fills en comú. 

La principal diferència és que en una separació de mutu acord les parts poden arribar a un acord i deixar-lo plasmat en el conveni regulador. En tot cas, sempre és recomanable comptar amb l’ajuda d’un advocat per a garantir millor tots els teus drets. 

També pot evitar el jutjat si s’arriba a una separació de mutu acord, com indica la Llei 15/2015. Però si es té fills menors d’edat no emancipats s’ha d’anar obligatòriament al jutjat.

D’altra banda, si no s’arriba a un acord, el jutge serà la persona que decidirà els aspectes relacionats amb els teus fills. 

Continguts del conveni regulador

El conveni regulador pretén regular les conseqüències derivades de la separació. En aquest document s’han d’integrar els acords de totes dues parts. Alguns dels elements que s’ha de tractar en el conveni regulador són:

 1. Guarda i custòdia de fills en el Pla de Parentalitat. 
 2. Règim de visites i comunicació que tindrà l’altre cònjuge que no tingui la custòdia
 3. Quantia del progenitor ha d’abonar al progenitor amb la custòdia per a la pensió alimentària. 
 4. Atribució del domicili conjugal
 5. Si és necessari, prestació compensatòria a un dels cònjuges pel desequilibri econòmic que es deriva de la separació

En cas d’incompliment del conveni pot donar-se la possibilitat d’una multa al progenitor que no el compleix o incórrer en un delicte de desobediència que pot generar una querella. 

Documents necessaris per a realitzar una separació

És necessari presentar una documentació per a iniciar els tràmits de separació davant el jutjat:

 • Certificat de matrimoni. Expedit en el registre civil on es va contreure matrimoni. 
 • Certificat de naixement dels fills. Si hi ha fills en comú és necessari portar el seu certificat que s’extreu en el registre civil del lloc on van néixer. 
 • Certificat d’empadronament. Es recomana demanar aquest certificat per a poder acreditar la convivència o empadronament de l’últim domicili familiar. 
 • Conveni regulador.

Responsabilitat parental després de la separació

La separació no altera en cap moment les responsabilitats que els progenitors tenen cap als seus fills com s’indica en l’article 236-17.1. Aquestes responsabilitats continuen sent per a tots dos progenitors, independentment del règim de guarda i custòdia que s’hagi acordat. 

Totes les mesures han d’estar definides en el Pla de Parentalitat on es defineix el lloc de residència, tasques a realitzar de cada progenitor, forma de guarda, règim de relació, règim d’estada, etc. 

Atribució de l’habitatge familiar

L’atribució de l’habitatge familiar és un dels temes més rellevants quan hi ha una separació. Existeixen diferents mètodes per a definir a qui li correspon l’habitatge familiar.

En cas que hi hagi fills menors d’edat, l’atribució dependrà de la custòdia. En cas que sigui monoparental s’assignarà l’habitatge al cònjuge custodi amb els seus fills. En cas que sigui compartida els fills, els progenitors alternaran la convivència en un habitatge familiar. 

Per tant, si no hi ha fills l’habitatge familiar serà destinada al cònjuge que més el necessiti encara que la propietat sigui de l’altre cònjuge. Si hi ha falta d’acord, el jutge és la persona encarregada de resoldre l’atribució de l’habitatge familiar. 

Cerques un advocat per a ajudar-te en la teva separació?

Ara que saps quals són els tràmits per a una separació aquest procés pot resultar més senzill i suportable. Et recomanem comptar amb l’ajuda d’un advocat de separació que pot donar-te la informació que necessites per a dur a terme aquest procés més fàcilment i de forma més suportable. Per a triar un advocat sempre has de tenir en compte que ha de ser pròxim i proporcionar confiança, que tingui experiència en el sector i sigui el més explicatiu possible per a comprendre el que disposa la llei.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Separació: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de separació. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Vives Bas Advocats t’ajuda amb la teva dissolució matrimonial i t’explica com fer els tràmits per a la separació. No et preocupis, nosaltres ens encarregarem de proporcionar-te tota la informació que necessites per a fer aquest procés més senzill. Si vols més informació pot contactar amb nosaltres ara mitjançant el següent formulari: