Com dur a terme un divorci amb fills?

Com dur a terme un divorci amb fills?

El divorci és un fet que cada vegada està més normalitzat en la nostra societat, però no deixa de ser un procés dolorós i difícil. Per a prendre aquesta important decisió s’ha de deliberar bé quins tipus de divorci triar i repartir les responsabilitats amb els fills. 

Com bé sabràs, el divorci és la ruptura d’un sistema conjugal que deixa d’existir com a tal però cal destacar que es mantenen les funcions parentals, filials i fraternes. Com a advocat de família especialitzat en divorcis és fonamental perseguir l’interès del menor. 

Què s’ha de tenir en compte en un divorci amb fills?

Si no estàs segur del procediment del divorci amb fills és important parlar-ho amb la parella per a intentar posar-se d’acord amb totes les mesures. Però si és impossible llavors ens trobem amb un divorci contenciós on el jutge serà qui decideixi com seran els acords. 

Malgrat el tipus de divorci triat, s’hauran d’establir alguns acords. 

Per a divorciar-se, en cas d’existir fills en comú, s’haurà d’incloure’s un Pla de Parentalitat en el qual es recullin les següents mesures:

Pla de Parentalitat

 • Sistema de guarda i custòdia, que podrà ser atribuït de manera exclusiva a un dels progenitors, o bé de forma compartida. A Catalunya s’estableix de manera preferencial la custòdia compartida.
 • Règim de visites del progenitor no custodi.
 • Règim aplicable en els períodes de vacances.
 • Règim de comunicacions dels progenitors amb els seus fills durant el temps que no estiguin sota la seva guarda.
 • Lloc de residència dels fills
 • Responsabilitat dels progenitors cap a les activitats dels fills
 • Tipus d’educació i activitats extraescolars

Pensió alimentària

La pensió alimentària és un pagament mensual d’una quantitat de diners que un progenitor fa a l’altre per a les necessitats dels seus fills com el menjar, educació, roba o oci. Els fills majors d’edat també tenen dret a demanar-ho si no tenen una independència econòmica. 

Aquesta quota és complicada de fixar perquè varia segons les necessitats de cada persona i a la capacitat econòmica de la persona obligada a prestar aquest servei.

Atribució del domicili familiar

Un altre element és l’atribució del domicili familiar en cas que sigui necessari. Tots dos progenitors han de posar-se d’acord sobre l’ús del domicili, i en cas de no fer-ho serà el jutge qui decideixi.

També, és cert que si s’estableix la custòdia a favor d’un sol progenitor, aquest serà qui té dret a usar la casa. En canvi, si la custòdia és compartida aquesta decisió dependrà de diversos factors. 

Liquidació del règim econòmic matrimonial

En el divorci es procedeix a la divisió dels béns en comú que pot ser participació dels guanys o separació de béns. Si no existeix pacte, el règim econòmic de separació de béns és l’establert per defecte a Catalunya com indica l’article 231-10

Pensió compensatòria

Aquesta pensió compensatòria està dissenyada per a compensar el desequilibri econòmic del matrimoni de qualsevol de les parts a causa de la ruptura del matrimoni com indica l’article 233-14 del C.C.Català. En aquest també s’indica que es perd el dret a reclamar si no se sol·licita en el primer procés matrimonial o s’estableix en el primer conveni regulador.

En previsió de la ruptura del matrimoni, és possible acordar el mètode, la suma, el període i la terminació de la compensació d’acord amb l’article 231-20. Però hem de remarcar que no existeix un import concret, tot depèn de les necessitats de les persones i la proporció financera. Aquest import es fa mitjançant pagaments mensuals o acollint a l’altra persona, tret que aquesta persona no vulgui. 

Així mateix, has de saber que la pensió compensatòria té una repercussió fiscal important en l’IRPF de la persona que la rep.

Com és el procediment de divorci amb acord o sense acord?

En cas de divorci, s’ha d’establir un conveni regulador on s’indiquin tots els acords. Després que les parts signin l’acord,es procedirà a l’homologació judicial i es dictarà sentència per part del jutjat. 

Si les parts no arriben a un acord, el procediment es durà a terme de manera contenciosa. Cadascuna de les parts haurà d’aportar les mesures que consideri oportunes i se celebrarà un judici. Finalment, es dictarà sentència i es diran les mesures que s’establiran, decidides pel jutge una vegada s’hagin tingut en consideració les mesures proposades per les parts. 

Documentació necessària per a divorciar-se

En qualsevol dels processos anteriors, els documents que s’han d’aportar són els següents:

 • Certificat de matrimoni emès pel Registre Civil
 • Documentació de l’empadronament de totes dues parts
 • Certificat de naixement dels fills en comú
 • Atribució del domicili familiar, si és el cas
 • Liquidació de béns comuns , si és el cas

Diferències entre potestat parental i guarda i custòdia

La potestat parental

La potestat és un conjunt de drets i deures dels progenitors cap als seus fills i filles. És fonamental que els progenitors cuidin d’ells tant en l’àmbit personal com patrimonial. A més, han d’educar-los acuradament, decidir sobre la seva educació, alimentar-los, administrar els seus béns i viure amb els seus fills.

Guarda i custòdia

Un dels temes més importants que tractar en un divorci amb fills és triar el model de guarda i custòdia. Aquest es refereix al mateix temps que es passa amb els fills sota la responsabilitat dels progenitors. La guarda pot ser:

 • Individual o exclusiva: a guarda la té només un progenitor i l’altre té un règim de visita. 
 • Compartida: quan tots dos progenitors comparteixen de manera similar el temps amb els seus fills.

Contacta amb un advocat especialitzat en divorcis

Vives Bas Advocats som advocats experts en divorcis a Barcelona i podem brindar-te un assessorament personalitzat sobre diferents models i opcions de divorci. Si desitges acabar el teu matrimoni, no dubtis a contactar-nos per a ajudar-te a arribar a un acord favorable.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Divorcis: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de divorcis. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.