Tipus d’arres quan vols comprar un pis

Tipus d’arres quan vols comprar un pis

La decisió de comprar o vendre un habitatge és molt important a nivell personal. El comprador i el venedor d’un immoble estableixen un acord que queda perfectament simbolitzat en un contracte de compravenda. A més, hi ha un procés de reserva del pis que se sol formalitzar o bé amb una paga i senyal o bé amb un contracte d’arres. Existeixen diferents tipus d’arres, per això, és essencial redactar un text alineat amb la voluntat de les parts.

Què són les arres?

Un contracte d’arres és un document que es redacta per a la compravenda d’un habitatge. Serveix per a deixar constància que el venedor està interessat i és una manera de “reservar” aquest habitatge.

L’acord d’arres sol ser d’un 10% de la quantitat total de l’habitatge. Això permet que s’estableixi un contracte en abonar una quantia i que es puguin negociar altres clàusules més endavant. Per exemple, si dubtes de si el banc et donarà la hipoteca, s’ha d’incloure en una clàusula que comprometi la compra del pis a l’obtenció de la hipoteca per a no perdre els diners. 

Aquest preacord posa de manifest la disposició de totes dues parts per a complir amb l’exposat en el text. El comprador té la tranquil·litat de saber que ha realitzat la reserva de l’immoble que més li agrada. I el venedor formalitza un acord que està alineat amb les seves expectatives. 

Tipus d’arres a l’hora d’adquirir un habitatge

Per a formalitzar les arres, es pot optar per dos tipus. Són els següents:

Arres confirmatòries

Aquest tipus d’arres es lliuren prèviament a la signatura del contracte de compravenda final. El més característic d’aquestes arres és que ni comprador ni venedor poden tirar-se enrere en el contracte. En cas que finalment no es formalitzi la compravenda, s’han de retornar les arres. A part d’això, no hi ha majors conseqüències. A grans trets, és una transferència que es retorna en cas que no es finalitzi la compravenda.

Arres penitencials

Les arres penitencials, en canvi, si comporten conseqüències majors. Aquestes si permeten desistir del contracte. No obstant això, si qui desisteix el contracte és el comprador, les perd. Si és el venedor qui decideix no seguir amb l’acord, llavors ha de retornar les arres doblegades, és a dir el doble de l’import. 

Tots dos tipus d’arres són semblants però no han de confondre’s. El document adquireix matisos diferents en funció de la seva forma, perquè les conseqüències d’un incompliment són diferents en cada cas. Per això, és molt important llegir amb deteniment tots els punts del text abans de signar-lo.

Alguna cosa que s’ha de tenir en compte és que per norma general, el Codi Civil Espanyol estableix que si cap de les parts concreta la tipologia de les arres, aquestes seran penitencials. Però, a Catalunya, el llibre sisè del Codi Civil Català estableix que, si no es pronuncien ni comprador ni venedor, les arres són confirmatòries per defecte.

Si necessites la redacció d’un contracte d’arres, posa’t en contacte amb Vives Bas Advocats i treballarem perquè totes dues parts siguin conscients d’allò que signen i que el procés de compravenda sigui fàcil i ràpid. 

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Arres: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’arres. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.