El contracte de compravenda per a immobles. Què has de tenir en compte?

El contracte de compravenda per a immobles. Què has de tenir en compte?

Quan es decideix prendre l’acció de comprar o vendre una casa o qualsevol altre tipus d’immoble, s’han de tenir en compte uns certs aspectes legals i burocràtics que permetin dur a terme una compravenda segura. És per això, que la redacció d’un contracte de compravenda és el document més important i on s’estableixen tots els termes de la relació entre les parts.

Encara que sigui fàcil imaginar-se el que és un contracte de compravenda, sempre s’ha de recórrer a l’explicació oficial. En aquest cas, el Llibre VI del Codi Civil Català en el seu article 621-4, estableix el següent:

El contracte de compravenda té per objecte els béns materials o immaterials, inclosos els futurs, els que hagin de ser produïts, manufacturats o fabricats i els que incorporin o estiguin interconnectats a continguts o serveis legals.

El Codi Civil Espanyol, per part seva, el descriu com aquell contracte en el qual una persona, el venedor, s’obliga a lliurar una cosa a una altra persona, el comprador (art. 1445). Aquest acord és consensual, onerós, bilateral i traslatiu de domini. A més, estableix que s’ha d’identificar la cosa que s’embeni i el preu. 

Tots dos codis civils coincideixen que el contracte de compravenda concerneix a coses materials o immaterials, per exemple, drets. Aquestes coses, siguin materials o no, han de complir els requisits següents:

 • Ha de ser real o possible, actual o futura. Encara que l’objecte no existeixi, si és possible, es pot vendre.
 • Ha de ser una cosa determinada. 
 • Ha de ser alguna cosa de lícit comerç. És a dir, alguna cosa que la llei no impedeix la seva compravenda. 
 • L’objecte o cosa venuda ha de ser propietat del venedor.  

El contracte de compravenda a Catalunya. 

Algunes consideracions que ha de tenir en compte si decideix comprar o vendre a Catalunya són les següents:

 • Si el contracte de compravenda preveu que la totalitat del finançament prové d’un crèdit bancari i el comprador pot demostrar que no obtindrà aquest crèdit, pot desistir el contracte.
 • En cas que el contracte faci referència a les dimensions de l’immoble i hi hagi un error de més del 10%, es pot desistir del contracte. Per contra, si són menors, no són motiu per a negar-se a signar el contracte. 
 • En cas que es pacti un preu segons les dimensions de l’habitatge, si les diferències no són majors al 10% es pot modificar el preu de manera proporcional. 
 • Si el preu s’estableix de manera global, la diferència de la superfície no dona lloc a una modificació si totes dues parts estan satisfetes amb el contracte de compravenda. 
contrato de compraventa en Barcelona

És comú que una de les parts no estigui conforme amb el contracte de compravenda que es pretén establir per aquest motiu és important realitzar un contracte ad hoc, és a dir, un contracte totalment a mesura per a aquesta ocasió. En Vives Bas Advocats podem assessorar-te i redactar un contracte que s’adapti a les teves necessitats. 

Detalls i conceptes importants en la redacció del contracte

Hi ha uns certs temes relacionats amb el contracte de compravenda que poden ser font de malentesos o desistiments. Per exemple:

 • Tipologia de les arres: totes dues parts han de ser coneixedores que, a Catalunya, si no s’especifica el tipus d’arres, aquestes són confirmatòries i no penitencials. 
 • Incompliment del contracte: si alguna de les parts no compleix amb les clàusules establertes
 • Vicis ocults: són aquests problemes o defectes que presenta l’immoble però que no es detecten en el contracte. 
 • Evicció: aquest terme es dona quan la persona que adquireix el bé, en aquest cas, la casa, és privat d’això per ordre judicial. No és habitual però si alguna cosa que s’ha de tenir en compte.

Com veus, la redacció d’un contracte de compravenda és una cosa que requereix temps i negociació entre totes dues parts. És per això que comptar amb un advocat et pot ajudar en la negociació i els tràmits legals per a realitzar la venda. Confia en Vives Bas Advocats per a guiar les teves compravendes d’immobles a Barcelona. El nostre equip està compromès a brindar-te l’assessoria legal necessària per a realitzar transaccions reeixides i segures en el mercat immobiliari. Contacta amb nosaltres a través del següent formulari i t’assessorarem de la millor forma possible.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Compravendes: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos de compravendes. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.