Què és la curatela i quines són les seves funcions?

Què és la curatela i quines són les seves funcions?


A l’agost de 2021 va canviar la legislació sobre la incapacitació judicial i l’assistent. Llegeix a continuació tots els canvis s’han dut a terme.


Resulta de vital importància saber que a partir de l’entrada en vigor de la reforma estatal, les figures de la tutela i la curatela desapareixen i deixen de poder aplicar-se en el futur. Aquestes figures se substitueixen per la de l’assistent.

El Dret ha creat figures com la curatela i la tutela per a ajudar a terceres persones que no són capaces de prendre les seves pròpies decisions. Coneguem en profunditat què és la curatela, la tutela, quines són les seves funcions i com s’extingeix. 

Definició de curatela i tutela

La curatela té la funció de complementar la capacitat d’obrar dels subjectes sotmesos. Estan sotmesos a curatela els emancipats els pares dels quals han mort o estan incapacitats, els que han obtingut el benefici de la major edat i els pròdigs, això és, els declarats incapaços per a administrar els seus béns. 

En canvi, la tutela assumeix la representació legal de l’incapacitat i administració del seu patrimoni. Generalment, es constitueix en menors no emancipats que no es trobin sota pàtria potestat i persones que ja no poden prendre decisions per si mateixa. Llavors se’ls nomena un tutor per a administrar els seus béns i representar-lo en tots els seus actes. 

Per tant, la curatela està pensada per a incapacitacions parcials i la tutela està realitzada per a persones amb incapacitació total. 

Qui ha de posar-se en tutela?

La tutela es defereix per testament o codicil, escriptura pública o resolució judicial i com esmenta l’article 222-1, les persones que han de posar-se en tutela:

 1. Els menors no emancipats que no estiguin en potestat parental.
 2. Els incapacitats, si ho determina la sentència.

Què s’encarrega de fer un tutor?

El tutor ha de cuidar del tutelat i ha de procurar-li aliments si els recursos econòmics d’aquest no són suficients. Així mateix, ha d’educar al tutelat i proporcionar-li una formació integral si escau a la seva edat i situació personal. 

En cas que existeixi administrador patrimonial ha de facilitar al tutor els recursos perquè pugui complir adequadament les seves obligacions. En cas de desacord sobre aquesta qüestió, l’autoritat judicial ha de resoldre d’acord amb el que s’estableix per l’article 222-28.

També el tutor s’encarrega d’actuar amb la diligència d’un bon administrador i responen dels danys causats per la seva actuació. Així mateix, tots els fruits de béns administrats pertanyen al tutelat. 

Quan s’extingeix la tutela?

Existeixen diversos motius per a posar fi a la tutela, que són: 

 • La majoria d’edat o l’emancipació. L’arribada de la majoria d’edat no suposa l’extinció de la tutela si abans el menor ha estat incapacitat.
 • L’adopció del tutelat.
 • La resolució judicial que deixa sense efecte la declaració d’incapacitat, o que la modifica i substitueix la tutela per la curatela.
 • La defunció o la declaració de defunció o d’absència del tutelat.

Si la tutela tutor o l’administrador patrimonial s’extingeix s’ha  d’informar el tribunal que va establir la tutela. 

Qui ha de posar-se en curatela?  

Totes les persones majors d’edat tenen plena capacitat d’obrar, excepte aquelles que tenen una a modificació de la capacitat jurídica, és a dir, no són persones legalment capaces per a fer unes certes tramitacions legals per a protegir els seus interessos. Aquestes últimes esmentades són les que han de tenir la curatela.

De la mateixa forma, està indicat en el Codi Civil Català, concretament en l’article 223-1, que indica quines són les persones que han de posar-se en mans de la curatela són: 

 • Els menors d’edat emancipats, si els progenitors han mort o han quedat impedits per a exercir l’assistència prescrita per la llei, excepte el menor emancipat casat o convivent en parella estable amb una persona plenament capaç.
 • Els incapacitats en relació amb els quals no s’hagi considerat adequada la constitució de la tutela.
 • Els pròdigs.

Funcions de la curatela

El curador no té la representació de la persona posada en curatela i es limita a completar la seva capacitat, sense perjudici del que s’estableix per l’article 223-6.

Quan s’extingeix la curatela?

Existeixen diversos motius per a posar fi a la figura de la curatela, que inclouen: 

 • La majoria d’edat del menor emancipat
 • El matrimoni o la convivència en parella estable del menor emancipat amb una persona plenament capaç.
 • L’adopció de la persona posada en curatela.
 • La resolució judicial que deixa sense efecte la declaració d’incapacitat, o que la modifica i substitueix la curatela per la tutela.
 • La defunció o la declaració de defunció o d’absència de la persona posada en curatela.
 • La resolució judicial que deixa sense efecte la declaració de prodigalitat.

Necessites assessorament d’un advocat de família?

abogado para curatela en cataluna barcelona

No importa si estàs mirant cap al futur o necessites ajuda per a un ser estimat, en totes dues ocasions és convenient parlar amb un advocat experimentat perquè pugui assessorar-te sobre totes les institucions de protecció legal. 

Vives Bas Advocats, advocats especialistes en Dret de Família, compten amb experiència en incapacitacions. Poden ajudar-te a tu i als teus familiars en aquests temes tan difícils. Si necessites més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb Vives Bas Advocats.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Incapacitació judicial: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’incapacitació judicial. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.