Com es pot incapacitar a una persona gran?

Com es pot incapacitar a una persona gran?


Al setembre de 2021 va canviar la legislació sobre la incapacitació judicial i la figura de l’assistent. Llegeix a continuació tots els canvis s’han dut a terme.


Cada vegada la població és més major, i les famílies han de bregar amb pares molt majors que, per l’edat o malalties com l’alzheimer, ja no poden cuidar per si sols dels seus interessos. És llavors quan els familiars decideixen incapacitar judicialment a aquesta persona amb la finalitat de protegir la persona afectada i els seus béns.

L’ordenament jurídic català preveu mesures per a protegir les persones que es troben en aquesta situació amb la incapacitació judicial, Però què és? Com és el procés per a incapacitar a una persona major? En aquest article et respondrem a cadascuna d’aquestes preguntes acollint-nos al Codi Civil Català

Què és la incapacitació judicial?

Per a començar, hem de saber en què es basa la incapacitat judicial és un mecanisme de protecció per als qui, per malaltia (trastorn mental, discapacitat intel·lectual o malaltia neurodegenerativa) o circumstàncies psicològiques sorgides, no poden governar-se o administrar-se, però sempre per al seu propi benefici.

D’aquesta manera, a aquesta persona se li redueix la capacitat d’obrar i no pot realitzar uns certs actes jurídics ni administrar el seu patrimoni segons el seu grau d’incapacitació. Quins són?

Tipus d’incapacitació judicial

Cal remarcar que no totes les persones es troben en la mateixa situació, no tenen les mateixes necessitats. Per aquest motiu, existeixen dos tipus d’incapacitats en funció de les seves necessitats:

  • Incapacitació total. La persona és incapaç de realitzar cap acte per si mateixa per la qual cosa és inevitable que necessiti a una altra persona que executi aquestes funcions.
  • Incapacitació parcial. Dirigida a aquelles persones que només poden realitzar algunes accions del dia a dia per si mateixes.

Ara que coneixem els tipus d’incapacitació judicial hem de saber que per a declarar una persona incapaç judicialment es requereix d’un procés legal. Vegem com es fa aquest procés i quina documentació necessitaràs.

Procés per a incapacitar a una persona gran

Com hem esmentat, per a fer que una persona sigui incapaç s’ha d’iniciar el procés amb una demanda d’incapacitació presentada al jutjat de primera instància de l’incapaç. 

Seguidament, s’obrirà el cas, on el jutge i el tribunal escoltarà els familiars, examinarà a l’afectat i demanarà tot tipus de prova que cregui convenient, com pot ser informe pericial metge que aporti proves o causes de la incapacitació, per a prendre una decisió. A més, al llarg de tot el procés en el qual transcorre la demanda és necessària la presència d’un advocat i un procurador.

Si t’estàs plantejant iniciar un procés per a la modificació de la capacitat d’un familiar perquè no és capaç de governar-se per si mateix, pots recórrer a Vives Bas, advocat de Dret de Família, que t’ajudarà a iniciar aquest procés. Per a sol·licitar informació pots fer-ho a través del següent botó:

Institucions de guarda per a una persona incapacitada

Fins fa molt poc, a Catalunya, existien diferents figures de protecció per a les persones amb alguna mena d’incapacitat per a poder gestionar els seus quefers. Aquestes figures eren la tutela, la curatela i l’extensió o rehabilitació de la potestat parental.

1.La tutela

La tutela és una institució de guarda que s’estableix quan la pàtria potestat no es pot prorrogar. Les persones que estan sota tutela solen ser persones menors d’edat que no han estat emancipades legalment i no estan sota la pàtria potestat dels seus progenitors i persones majors d’edat la capacitat de la qual ha estat restringida per un tribunal. 

2.Curatela

La curatela és una institució jurídica que està dirigida a guardar els interessos d’una persona amb una capacitat limitada per alguna circumstància. Per això, la curatela només complementa la capacitat d’obrar en actuacions molt concretes i assenyalades en la sentència. 

Al setembre de 2021, amb l’entrada en vigor de la reforma establerta per la Llei 8/2021, els pressupostos relacionats amb les figures anteriors han quedat derogats, és a dir, ja no existeixen i no cap la seva aplicació en el futur. Per aquesta raó, el legislador català les ha substituït per una nova figura de protecció: l’assistent.

Per tant, la persona major d’edat que necessiti suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat podrà veure’s beneficiat de la figura de l’assistent. L’exercici de les funcions de l’assistent sempre s’hauran de correspondre amb la dignitat de la persona assistida i haurà de respectar els seus drets, voluntat i preferències.

La figura de l’assistent beneficia a les persones necessitades de suport, ja que contribueix a la protecció i promoció dels seus drets i interessos.

Incapacitat judicial a Barcelona amb Vives Bas Advocats

A Vives Bas Advocats,

entenem la complexitat i sensibilitat dels casos d’incapacitació judicial, i oferim assessorament legal especialitzat i personalitzat per a guiar a les famílies a través d’aquest procés.

Si t’enfrontes a la necessitat d’una incapacitació judicial, el nostre equip és aquí per a proporcionar-te assessorament legal expert sobre el procés a seguir si desitges incapacitar a una persona major, així com la documentació i condicions necessàries per a iniciar els procediments.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Incapacitació judicial: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’incapacitació judicial. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Contacta’ns ara a través del següent formulari i t’assessorarem sense compromís i de forma personalitzada.