Canvis en la Incapacitació Judicial a Catalunya en 2021

Canvis en la Incapacitació Judicial a Catalunya en 2021

Durant l’últim semestre de 2021 hi ha hagut canvis en relació a la Incapacitació Judicial tant a nivell nacional, com a nivell català. Recordem que el Codi Civil Català té competència exclusiva en aquesta matèria a Catalunya, per la qual cosa regirà el que es disposa en el Codi anteriorment esmentat. Els últims canvis han suposat una important reforma en la legislació protectora de les persones que veuen esbiaixada la seva capacitat psíquica per a autogovernar-se.

Fins a la data hi havia dues institucions clàssiques referents a la incapacitació judicial, la Tutela i la Curatela. Aquestes institucions pretenien substituir la capacitat d’obrar, en el cas de la Tutela, o complementar-la, en el cas de la curatela, sempre amb l’objectiu últim de protegir la persona incapaç.

Amb vista a donar compliment al que es disposa en la Convenció Internacional sobre el dret de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova York al desembre de 2006, tant el legislador espanyol com el català han adaptat la seva legislació respecte a la incapacitació judicial.

Canvis de la incapacitació judicial a Catalunya

La legislació actual ha eliminat les figures de la tutela i la curatela i les ha substituït per la institució de l’assistència, regulada en l’article 226 del C.C.Català. Es tracta d’un canvi fonamental i d’una gran importància.

Com es feia abans el procés d’incapacitació judicial?

Quan una persona veia esbiaixades les seves facultats impedint regir-se plenament, hi havia un procediment judicial en virtut del qual se li declarava incapaç totalment o parcialment. Així, se’l nomenava o bé un tutor o un curador respectivament, segons el cas. En funció del grau de discapacitat, el Jutge establia que nivell de protecció havia de tenir la persona després de la incapacitació judicial, sempre en el seu interès i benefici. Si el grau d’incapacitat era total, es nomenava un Tutor, que era la persona que a partir d’aquest moment tenia la potestat de decidir en tots els assumptes de la seva vida. Si la incapacitat era parcial, es nomenava un curador, la funció del qual era complementar la seva capacitat.

Ara bé, en l’actualitat, i des de setembre de 2021, aquestes institucions han desaparegut i s’ha incorporat la figura de l’Assistent. 

I a partir d’ara com es gestiona la incapacitació judicial?

La nova legislació ha eliminat les figures de la tutela i la curatela i les ha substituït per la institució de l’assistència.

La principal diferència radica en el fet que avui dia, el Jutge haurà de determinar les concretes situacions en què l’assistent haurà d’actuar, sense que existeixi un marc normatiu general. 

Per tant, la persona major d’edat que necessiti suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d’igualtat podrà veure’s beneficiat de la figura de l’assistent. 

La figura de l’assistent beneficia a les persones necessitades de suport, ja que contribueix a la protecció i promoció dels seus drets i interessos. Un aspecte molt positiu és que ha d’estudiar-se cas per cas, i fer-se un vestit a mida per a cada persona, la qual cosa afavoreix els interessos de la persona que requereix d’assistència.

L’exercici de les funcions de l’assistent sempre s’hauran de correspondre amb la dignitat de la persona assistida i haurà de respectar els seus drets, voluntat i preferències.

Qui pot prestar l’assistència i les seves funcions?

Cambios en la Incapacitación Judicial en Cataluña en 2021

Podrà ser Assistent qualsevol persona major d’edat, o podran assumir aquest rol algunes Institucions Públiques creades per a tal fi.

Les funcions de l’assistent seran determinades pel Jutge en el procés de reconeixement de l’Assistència. Aquest és un punt d’inflexió amb la legislació anterior, que establia quines eren les funcions que havien d’exercir tant el Tutor com el Curador. Ara el Jutge haurà de determinar les concretes situacions en què l’assistent haurà d’actuar, sense que existeixi un marc normatiu general. 

Amb la nova llei que regula la incapacitació cal veure el grau de discapacitat de la persona i dirimir les exactes funcions d’Assistència. Això comporta una major complexitat jurídica, i requereix del bon assessorament d’un advocat especialista en incapacitació judicial.

Conclusió

Ara és més important que mai comptar amb els serveis d’un advocat especialista en la incapacitació judicial quan tenim un familiar al qual necessitem protegir. Resulta essencial prendre les mesures específiques de l’assistit segons la seva situació personal perquè no sigui víctima d’abusos per part de tercers.

En Vives Bas Advocats, entenem la complexitat i sensibilitat dels casos d’incapacitació judicial, i oferim assessorament legal especialitzat i personalitzat per a guiar a les famílies a través d’aquest procés.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Incapacitació Judicial: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’incapacitació judicial. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Si t’enfrontes a la necessitat d’una incapacitació judicial, el nostre equip és aquí per a proporcionar-te assessorament legal expert.

Contacta’ns ara a través del següent formulari i t’assessorarem sense compromís i de forma personalitzada.