Herència legítima a Catalunya: Què és i què em correspon?

Herència legítima a Catalunya: Què és i què em correspon?

L’herència legítima és una de les qüestions més importants a tenir en compte quan parlem d’una herència, tant si el difunt ha atorgat testament com si no. En aquest article t’expliquem en què consisteix l’herència legítima a Catalunya i què et correspon.

Què és la legítima en una herència?

L’herència legítima és una porció del total del patrimoni del difunt que forçosament correspon als seus fills, és a dir, amb independència de qui hagi estat instituït hereu, aquesta porció els correspondrà heretar-la als fills del causant a parts iguals. El causant no pot imposar cap condició ni termini per a l’entrega.

L’herència legítima sorgeix quan mor el causant, abans no es pot reclamar. Així mateix, els legitimaris a Catalunya són els fills del causant a parts iguals, en cas de no tenir descendents es legitimaran els seus progenitors a parts iguals.

Quant és la legítima a Catalunya?

A Catalunya la legítima és el 25% de l’herència, és a dir, 1/4 del total dels béns de l’herència amb independència de qui hagi estat instituït hereu. El 25% del total s’haurà d’atribuir forçosament als fills a parts iguals entre ells, tal com reflecteix l’article 451-5 del C.C.Cat.

Per aclarir l’assumpte i a tall d’exemple: un senyor mor amb un patrimoni per valor d’1.000.000€, té dos fills i institueix hereva a la seva esposa. Tot i que la voluntat del difunt era que la seva esposa fos la seva hereva universal, únicament podrà ser-ho del 75% del total, és a dir, de 750.000€, ja que el 25% restant, 250.000€, correspondrà als seus dos fills a parts iguals, és a dir, correspondrà 125.000€ a cadascun d’ells.

Excepcionalment, i per al supòsit que morís una persona sense descendents, però amb ascendents, és a dir, que els seus pares estiguessin vius però no tingués fills, es preveu que els pares gaudeixin també del dret de la legítima, aplicant la mateixa regla del 25% anteriorment descrita.

Cal acceptar la legítima?

Aquesta és una altra de les qüestions que de vegades causen confusió, ja que la regla que regeix és contrària a la que regeix per a l’hereu. En el cas de les legítimes, s’entén que els legitimaris accepten la seva part, llevat que hi hagi una renúncia expressa, pura i simple. És a dir, llevat que diguin el contrari, s’entendrà que els legitimaris han acceptat l’herència.

Herencia legítima en Cataluña

Què em correspon cobrar quan tinc dret a la legítima?

Si ets un legitimari és important saber que tens dret a cobrar el 25% del valor de l’actiu de l’herència i que qui té l’obligació de materialitzar aquest pagament és l’hereu. Cal dir que és molt comú el cobrament de la legítima amb béns concrets del cabal hereditari, o fins i tot que el difunt hagi determinat com es cobrarà la legítima, però en cas de conflicte entre els cridats a la successió, cal no perdre de vista que el legitimari té el dret a percebre el seu 25% en diners.

Què passa si tenia dret a una legítima i no l’he percebut?

En el supòsit que un subjecte sigui legitimari i per qualsevol raó no hagi estat cridat a l’herència, té dret a acudir als tribunals en defensa dels seus interessos.

La llei indica que disposes d’un termini de 10 anys per poder exercir-la. En el cas de prosperar, l’import sobre el qual tenia dret a percebre la legítima, serà incrementat amb els interessos legals, des de la mort del causant, fins a la data efectiva de cobrament.

Advocat d’herències a Barcelona

Vives Bas Advocats, advocats d’herències a Barcelona, són especialistes en tramitació d’herències legítimes a Catalunya, impugnació, acceptació, entre altres. Si estàs enfrontant qüestions d’herència legítima a Barcelona, no dubtis a contactar-nos. Estem aquí per proporcionar-te l’assessoria legal necessària per assegurar-te que es respectin els teus drets i rebre la part que legalment et correspon.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Omple el formulari i t’assessorarem de forma personalitzada i sense compromís: