Com tramitar un testament tancat?

Com tramitar un testament tancat?

Un testament tancat és un document on el testador declara la seva última voluntat de manera secreta i no serà revelat fins al moment en què s’obri el testament. Però quins requisits existeixen? qui s’encarrega de guardar-ho? com es gestiona? T’ho expliquem. 

Diferència entre el testament tancat i el testament obert

Existeixen unes certes diferències entre el testament tancat i el testament obert: 

En primer lloc, el testament obert es dona a conèixer en viva veu i mitjançant tres testimonis. El notari redacta sota la petició i voluntat del client les condicions. D’aquesta manera, s’assegura que aquest testament queda correctament redactat i no pot ser impugnat.

En canvi, en el testament tancat no es dona a conèixer a cap part el seu contingut però es requereix almenys cinc testimonis. En aquesta modalitat el testament es pot redactar per un mateix.

Tant el testament obert com tancat es pot atorgar per tota persona física major de 14 anys que es trobi en el seu sa judici. 

Requisits d’un testament tancat

Per a un testament tancat, el qual presenta l’última voluntat del testador, aquest ha de presentar:

  • Si s’escriu a mà ha de quedar signat la final del testament
  • Si l’escriu una altra persona o ho fa per ordinador o un altre mitjà, el testador haurà de posar la signatura en totes les fulles i al peu del testament.

El testament ha d’anar tancat i segellat de manera que no pugui extreure’s el testament sense trencar el segell. El testador podrà presentar el testament ja tancat davant el notari o fer-lo davant ell. El Notari haurà de manifestar que presenta el seu testament i declarar qui l’ha estricte, per què mitjà i com està signat. En cas de no fer-ho verbalment, haurà de quedar escrit en la coberta del testament. 

En la coberta del testament el Notari estendrà el seu atorgament, expressarà el seu número i marca de segells i donarà fe al coneixement o identificació del testador i la seva capacitat per a atorgar-lo. Al final, signarà l’acta el Notari, el testador i un dels testimonis presents. 

Avantatges i desavantatges del testament tancat

Aquest tipus de testament, presenta tant avantatges com desavantatges. El testament tancat pot ser redactat pel propi testador sense l’ajuda d’un notari el que serà absolutament confidencial i el testador no té perquè desvalorar el seu contingut i ningú coneixerà el seu contingut fins a la defunció. 

No obstant això, l’inconvenient d’aquest, és que com el Notari no ha llegit el seu contingut, no sap si el testador ha comès algun error en la redacció i pot arribar a ser impugnat. Per aquest motiu, convé contractar un advocat d’herències per a ajudar a redactar correctament el document.

Finalment, si aquest plec no és dipositat davant notari, pot ocultar-se, perdre’s o fins i tot destruir-se. A més, sol ser més costós d’atorgar, obrir i protocol·litzar. Per aquest motiu, aquest testament és el menys emprat en relació als altres.

Qui ha de guardar un testament tancat?

El testador té tres opcions per al testament: 

  • Guardar el plec tancat
  • Lliurar-lo a algú de confiança 
  • Dipositar-lo davant Notario que quedi arxivat

El més recomanable és dipositar el testament, i es podrà localitzar gràcies al Registre d’Últimes Voluntats. Si ho guarda el testador, aquest document pot persistir i no trobar-se després de la seva defunció. En cas de guardar-ho també algú de confiança també es pot perdre o fins i tot deteriorar, destruir o alterar el testament. 

En qualsevol cas, qui tingui el testament haurà de presentar-lo davant notari en un termini de 10 dies des que es conegui la defunció del testador. L’obertura d’aquest document ha de ser davant Notario en l’última residència habitual del causant o un lloc on hi hagi major volum patrimonial. 

En cas de no presentar el testament, qui incompleixi aquesta obligació haurà de complir amb la seva sanció corresponent. 

Procediment del testament tancat després de la defunció   

En cas que el testament no s’hagi presentat, l’interessat pot comunicar-lo davant Notario. Per a realitzar el tràmit cal identificar el causant,la qual cosa requerirà l’aportació de la documentació obtinguda en el Registre Civil i el Registre General d’Actes d’Última Voluntat. Les persones que no siguin part de la família però acreditin un interès en el procés de successió podran esmentar-lo. 

Una vegada hagin comparegut tots els interessats i els testimonis, s’obrirà el testament. En aquest cas, es comprovarà l’autenticitat de la signatura i si es creu oportú es podria sol·licitar un acarament pericial per a verificar les signatures. 

Després d’aquest procés d’adveració, el Notari s’encarregarà de llegir en veu alta el document que conté el testament. Fins i tot, poden haver-hi algunes clàusules que quedin en secret fins a un determinat moment. 

Finalment, el Notari aixecarà l’acta de protocol·lització tret que comprovi que falta algun requisit de validesa del testament. 

Si vols saber més informació per a tramitar una herència, et recomanem que continuïs llegint en Com reclamar una herència?. 

Procés de successió hereditària

Una vegada obert el testament, se seguiran els tràmits de la successió hereditària, per la qual cosa s’obrirà la crida, on són anomenats tots aquells que tenen dret successori i poden adquirir mortis causa. Aquests podran acceptar o repudiar l’herència, procés que es coneix com ius delationis, com s’indica en l’article 461-2. Els que repudiïn l’herència queden exclosos d’aquest procés.

Els que acceptin l’herència seguiran en aquest procés d’adjudicació, és a dir, cada hereu rebrà els seus béns. 

Advocat expert en herències a Barcelona

testamento cerrado vives bas abogados barcelona (1)

Has de gestionar una herència? Aquest és un moment molt delicat i important. A més, és un tema molt articulat i complex.

Per què Vives Bas Advocats?

  • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
  • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, si no persones a les quals resolem un problema. 
  • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos. 

Obtingues el correcte assessorament d’un advocat d’herències experimentat com Vives Bas. Això l’ajudarà a manejar tots els teus assumptes legals amb facilitat i comoditat. Posa’t en contacte amb Vives Bas Advocats ara mitjançant aquest formulari perquè puguin assessorar-te.