Com reclamar una herència?

Com reclamar una herència?

No saps com reclamar una herència? No et preocupis, a Vives Bas Advocats t’ho expliquem. Et recomanem que comptis amb l’ajuda d’un advocat especialitzat en herències perquè és important gestionar bé l’herència, ja que pot ser una tasca complicada i pot generar conflictes familiars.

Primer de tot, què és una herència?

L’herència és un conjunt de béns, drets i obligacions que deixa una persona quan mor. També és important conèixer el terme de la legítima, que és una part del total del patrimoni del difunt, concretament del 25%, que correspon als seus fills per parts iguals. El difunt no pot imposar cap condició per a la legítima.

Quin és el funcionament de l’herència a Catalunya?

A Catalunya hi ha un dret de successió propi diferent del de la resta d’Espanya. Segons el Codi Civil Català, independentment de qui s’estableixi com a hereu, els fills tenen com a dret la part legítima que correspon a un 25% de l’herència que ha de ser repartida forçosament entre ells. Això s’estableix en el seu article 451-5.

Pas a pas per fer la reclamació d’una herència

Si ets un hereu forçós però no figures en el testament no t’has de preocupar. Com s’ha indicat anteriorment, et correspon una part del patrimoni del difunt. Per declarar-ho has de seguir els passos que et mencionem a continuació, encara que et recomanem que contactis amb un advocat d’herències.

1.Obtenir la informació necessària

El primer pas que has de fer és obtenir la documentació necessària, que inclou:

 • Certificat de defunció: El document el proporciona el metge que certifica la mort de la persona.
 • Certificat d’últimes voluntats: Hem de saber si la persona difunta va fer un testament i el va lliurar al Registre d’Últimes Voluntats del Ministeri de Justícia.
 • Certificat d’assegurança de vida: Comprovar si la persona difunta comptava amb una assegurança de vida que té efectes notables en l’herència.

2. Testament o declaració d’hereus

El següent pas és analitzar amb deteniment el testament, si existeix. En cas que el difunt no hagués atorgat testament, caldrà iniciar el procés de declaració d’hereus. Per tant, un hereu i dos testimonis hauran d’acudir a la notaria de l’última residència del difunt, presentar diversos documents i signar el consentiment.

3. Sol·licitud de l’inventari dels béns

Independentment de si existeix el testament o no, s’ha de fer un inventari de tots els béns del difunt. Així, es classificarà i avaluarà tant el patrimoni com els seus deutes.

4. Repartiment de l’herència

Finalment, es farà el repartiment de l’herència. En cas que no constis en el testament sent un hereu forçós, és el moment per exercir el dret de l’herència legítima.

Que-ocurre-cuando-no-existe-testamento_

Què passa quan no existeix testament?

Quan una persona mor sense testament, és a dir, no queda evidència documental que acrediti la forma en què desitja distribuir la seva propietat després de la seva mort, la llei serà l’encarregada de determinar qui ha de ser l’hereu final. Però, com es fa?

Si es produeix aquesta situació, aleshores s’obre la successió intestada, tal com estableix l’article 442-1 del C.C.Català. Llavors es fan unes crides legals per establir l’hereu del causant. En aquest cas són:

 1. Descendents: Els hereus del difunt, els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests.
 2. Cònjuge o parella de fet: En cas que no hi hagi descendents, hereta el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.
 3. Ascendents: Si tampoc hi ha, hereten els ascendents i a manca d’aquests, els col·laterals fins al quart grau.
 4. Generalitat de Catalunya: Si falten totes les persones esmentades anteriorment, succeeix la Generalitat de Catalunya, que serà la beneficiària del patrimoni del difunt.

Però, com puc acceptar una herència?

L’acceptació és el primer pas perquè l’hereu obtingui la seva part del patrimoni del difunt. Aquesta acceptació és un acte voluntari, lliure i individual. L’herència pot ser acceptada de forma pura i simple o a benefici d’inventari.

Un cop acceptada l’herència, l’hereu passa a formar part de l’herència hereditària, que consta dels béns, drets i deutes del difunt.

Però també existeix la possibilitat de repudiar una herència. Cal recordar que si l’herència pertany a diverses persones, totes són lliures de prendre la decisió que creguin que els convé. Així mateix, tant l’acceptació com la repudiació són irrevocables, encara que existeix alguna excepció molt puntual.

I si té molts deutes, com puc repudiar l’herència?

Cómo puedo repudiar una herencia

A vegades ens trobem que un difunt té molts deutes que superen els seus actius, i la seva acceptació no seria beneficiosa per a l’hereu. En aquest cas, es pot optar per la renúncia de l’herència.

Per portar els tràmits de la renúncia de l’herència s’han de complir aquests dos requisits:

 • La repudiació de l’herència s’ha de fer de forma expressa en document públic.
 • S’entén que l’herència ha estat repudiada si el cridat renuncia a la mateixa gratuïtament a favor de les persones a les quals hauria de deferir-se la quota del renunciant, sempre que compleixi els requisits de forma establerts per l’apartat.

Des de la mort del difunt fins al difunt, generalment hi ha un termini de 30 anys per repudiar o acceptar l’herència.

Com s’ha de repartir una herència?

El repartiment de l’herència sorgeix quan hi ha una situació de co-heretament i hi ha uns béns que han estat reservats per a una o diverses persones quedant fora del cabal a repartir. En aquest cas, ens trobem en una situació en què s’ha de repartir el patrimoni entre diversos subjectes i la persona encarregada de realitzar aquest repartiment serà:

 1. La voluntat del causant: La voluntat del causant és sempre la primera a tenir en compte sempre que es respectin els percentatges i les normes legals necessàries. Si no està clar si existeix herència, han d’obtenir un certificat al Registre General de Última Voluntat.
 2. Partició per marmessor: Un marmessor (un tercer) pot haver estat designat en el testament del difunt per continuar distribuint els seus béns.
 3. Partició pels propis cohereus: Si el difunt no pren cap de les opcions anteriors, els hereus poden dividir lliurement l’herència de manera amistosa i pacífica i respectar el percentatge de cada herència.
 4. Partició arbitral: Si els cohereus discrepen, podran decidir conjuntament que un àrbitre porti a terme l’herència.
 5. Partició judicial: Si cap de les altres formes ha funcionat, el jutge decideix el repartiment de l’herència.

Necessites un advocat d’herències a Barcelona?

Ara que ja saps com reclamar una herència, és el moment de tenir en compte un advocat de successions perquè aquest procés sigui més fàcil per a tu i els teus éssers estimats.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

A Vives Bas Advocats, som experts en tramitació d’herències, impugnacions i acceptacions a Barcelona. Si necessites ajuda professional, pots contactar en el següent formulari.