Com es tramita la declaració d’hereus?

Com es tramita la declaració d’hereus?

Quan un ésser estimat mor, sorgeix la necessitat de gestionar l’herència. Desafortunadament, aquest procés pot ser turmentós i complicat. En aquest article t’expliquem tot el que has de tenir en compte per resoldre qualsevol dubte que tinguis sobre el Dret de successions a Catalunya (declaració d’hereus).

Generalment, és més fàcil tramitar una herència si hi ha testament, però a vegades el causant mor sense fer-ho i el procés s’allarga i es fa més enrevessat perquè s’inicia la declaració d’hereus.

Declaració d’hereus. Què és?

La declaració d’hereus és un procés per determinar qui o quins són els cridats a heretar d’un causant. Aquest procediment no regula el repartiment dels béns, és simplement un procediment per veure qui són els cridats a heretar.

D’aquesta manera, si hi ha un testament vàlid no és necessari fer una declaració d’hereus, ja que ja ha quedat definit qui seran.

Però quan no tenim aquesta situació perquè el causant ha mort sense testament, és nul o invàlid, aleshores s’obre la declaració d’hereus ab intestato.

Qui són els hereus?

L’hereu succeeix en tot el dret del seu causant. Per tant, adquireix els béns i els drets de l’herència i se subroga en les obligacions del causant que no s’extingeixen per la seva mort. Ha de complir les càrregues hereditàries i queda vinculat als actes propis del causant. Hi ha tres tipus:

 1. Hereus forçosos. Són els hereus que per llei tenen dret a rebre una part de l’herència, ja que formen part de la legítima i es pot reclamar hi hagi o no hi hagi testament.

A Catalunya la legítima correspon a un quart del patrimoni total, és a dir, un 25% del total de l’herència que ha deixat la persona en el seu decés.

 1. Hereus voluntaris. Són els hereus que apareixen en el testament i queden limitats pel dret dels hereus forçosos.
 2. Legataris. Hereus que reben objectes o béns determinats com la casa.

Ordre de successió d’hereus ab intestato

Si et trobes en la situació que un ésser estimat ha mort i no té testament, aleshores se seguirà l’ordre establert per definir l’hereu del causant. A Catalunya la línia successòria és la següent:

 1. Descendents: Segons la llei, els principals hereus són els fills del difunt. Si aquests no poden heretar, aleshores seran els seus descendents.
 2. Cònjuge o parella de fet: En cas que no hi hagi descendents, la persona que es disposa a heretar és el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable. En qualsevol cas, els pares conserven el dret a la legítima.
 3. Ascendents: Si no hi ha descendents ni cònjuge, aleshores els hereus són els seus ascendents, que serien els pares a parts iguals. Si no existeixen els ascendents de primer grau, aleshores l’herència recau en els avis o besavis.
 4. Parents col·laterals: Si no hi ha ascendents ni descendents, es recorre als parents col·laterals. En primer lloc, tenen preferència els germans, i posteriorment els nebots, oncles i cosins germans.
 5. Generalitat de Catalunya: En cas d’herència ab intestato, si falten totes les persones esmentades, aleshores succeeix la Generalitat de Catalunya que serà la beneficiària del patrimoni del difunt.

És possible desheretar algun hereu legítim?

Al Codi Civil Català s’indica que només es pot desheretar una part legítima si compleix una de les següents causes:

 • No hagi incorregut en causa d’indignitat de la que es menciona a l’article 412-3 del Codi Civil de Catalunya.
 • Denegació d’alimentació al causant, al seu cònjuge o parella estable, ascendents o descendents quan existeix l’obligació legal de prestar-los-hi.
 • Maltractar greument al causant o al cònjuge, parella, ascendents o descendents del testador.
 • La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un net del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.
 • L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Com es fa la declaració d’hereus?

Per poder procedir a la declaració d’hereus, els interessats han d’acudir al notari on es tramitarà l’acta de notorietat. Aquest és un document que té com a objectiu deixar constància de les declaracions de determinats subjectes que hagin testificat fets notòriament coneguts.

Qualsevol persona amb interès legítim pot recórrer al notari per iniciar el procés de declaració d’hereus. En aquest document s’han d’incloure noms i adreces de les persones que consideren que tenen dret a heretar i s’han d’incloure fets que fonamenten aquesta petició.

Després de la seva publicació, els interessats tenen un mes per acceptar-la o oposar-se. Si ningú s’hi oposa, els parents del causant són els hereus abintestats.

Documents necessaris per a l’herència

 1. Certificats de naixement i defunció
 2. Llibre de família
 3. Certificat d’últimes voluntats
 4. Sentència de declaració d’hereus
 5. Certificats de béns i comptes bancaris

Què passa si tinc dret a una legítima i no l’he percebuda?

En el supòsit que un subjecte sigui legitimari i per qualsevol raó no hagi estat cridat a l’herència, té dret a acudir als tribunals en defensa dels seus interessos.

Per a l’exercici d’aquesta acció judicial, la llei indica que disposes d’un termini de 10 anys per poder exercitar-la. En el cas de prosperar, l’import sobre el qual tenia dret a percebre la legítima, serà incrementat amb els interessos legals, des de la mort del causant, fins a la data efectiva de cobrament.

Advocat especialista en herències

Tens problemes de successió? Per tramitar la declaració d’hereus o altres temes relacionats amb l’herència recomanem comptar amb l’assessorament professional d’un advocat expert.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en herències: El nostre equip d’advocats té una àmplia experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens enfoquem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, comprenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

A Vives Bas Advocats, els nostres advocats especialitzats en herències estan compromesos en brindar-te l’assessoria legal experta que necessites. Analitzarem completament la teva situació tenint en compte tots els elements del patrimoni. Des de Vives Bas Advocats t’oferim la tranquil·litat de saber que el teu assumpte hereditari està en mans de professionals compromesos amb el teu benestar. Posa’t en contacte des d’avui mateix, estudiarem el teu cas de manera personalitzada sense compromís.