Advocat herències a Barcelona

Advocat herències a Barcelona

Sempre és bo comptar amb un advocat especialitzat en herències perquè t’ajudi en situacions delicades. A més de fer front al dol, el procés de l’herència sol comportar múltiples gestions i, a vegades, problemes. Un advocat especialista en successions pot ser de gran ajuda per a aquests moments. Et facilitarà molt el procés, sent el teu guia i suport en els diferents passos legals que hauràs de realitzar.

Com et pot ajudar un advocat d’herències?

Un advocat en herències presta assessorament jurídic especialitzat en àrees d’herències i successions, entre els quals destaquen:

 • Tramitació de l’herència
 • Reclamació de la legítima
 • Renuncia a herències
 • Successió intestada
 • Redacció de testaments
 • Dubtes generals sobre el dret de successions

Tramitació d’herències

Abans d’iniciar la tramitació de l’herència, hem d’obtenir el certificat de defunció que s’obté al Registre Civil. Seguidament, hem de comprovar si el causant havia atorgat testament sol·licitant-ho al Registre General d’Actes de Darrera Voluntat. Tingues en compte que aquest document només es pot sol·licitar després que hagin transcorregut almenys 15 dies hàbils des de la defunció.

En cas que el causant hagi atorgat testament, has de sol·licitar una còpia i posteriorment es pot procedir a l’acceptació de l’herència davant Notari. Per contra, si el causant no ha atorgat testament, s’obre la “Successió intestada” en la qual es requereix la declaració dels hereus ab intestato, un document que determina qui serà l’hereu del causant. La declaració d’aquest hereu o hereus es fa també davant Notari.

Finalment, s’han de liquidar els Impostos de Successions i Donacions en un termini de 6 mesos des de la data de la defunció, encara que es pot allargar 6 mesos més si es sol·licita dins dels primers cinc mesos.

Després, es podran percebre els actius i passius del difunt, el que haurà de fer-se en document públic o privat, en el qual el cridat a l’herència ha de manifestar la voluntat d’acceptar-la o ha d’assumir el títol d’hereu, com indica l’article 461-4.

Reclamació de legítimes

La legítima és aquella part de l’herència sobre la qual el testador no pot decidir i que es transmet obligatòriament a les persones que la llei estableix, normalment els fills.

La legítima no funciona igual en tota Espanya. Concretament, a Catalunya, la legítima suposa el 25% de l’herència. És a dir, del total dels béns de l’herència, amb independència de qui hagi estat instituït hereu, el 25% dels mateixos hauran d’atribuir-se als fills a parts iguals entre ells.

En el supòsit que morís una persona sense descendents, però amb ascendents, és a dir, que els seus pares estiguessin vius sense haver tingut el difunt fills, la transmissió de la legítima es podrà efectuar a favor dels pares. Excepcionalment, es preveu que els pares gaudeixin també del dret de la legítima, aplicant la mateixa regla del 25% anteriorment descrita.

Renunciar a l’herència

Renunciar o rebutjar una herència és no acceptar els béns, drets i obligacions que componen el cabal hereditari. En el cas que hi hagi diversos hereus, cadascun és lliure de prendre la decisió que cregui oportuna.

És un tràmit molt habitual, ja que alguns difunts tenen deutes que superen els seus actius, per la qual cosa l’hereu o hereus no solen tenir beneficis. Per renunciar a una herència a Catalunya s’han de complir els requisits establerts a l’article 461-6 del C.C.Català, en el qual s’estableix:

 • La repudiació de l’herència s’ha de fer de forma expressa en document públic.
 • S’entén que l’herència ha estat repudiada si el cridat renuncia a la mateixa gratuïtament a favor de les persones a les quals hauria de deferir-se la quota del renunciant. Això és així sempre que compleixi els requisits de forma establerts per l’apartat.

Redacció de testaments

El testament és un document que permet definir com repartir es teves pertinences i propietats.

La redacció d’un testament pot resultar complexa perquè s’han de tenir en compte molts aspectes i alhora s’han de complir els requisits que exigeix la llei per a la seva efectiva validesa. Una paraula incorrecta o una firma que falta poden canviar la intenció completa d’un testament i considerar-lo nul. Per aquesta raó, és important comptar amb l’ajuda d’un professional per redactar el teu propi testament.

Contacta ara amb un Advocat d’herències a Barcelona

Si tens dubtes sobre com redactar un testament, acceptar una herència, renunciar o repartir-la, contacta amb nosaltres. A Vives Bas Advocats, som advocats especialitzats en herències, i t’assessorarem amb rigor i proximitat durant tot el procés.

Gràcies a la nostra àmplia experiència en el Dret successori t’oferirem tota l’ajuda necessària perquè aquest procés sigui el més senzill i transparent possible. A Vives Bas Advocats, combinem l’experiència legal amb un enfocament personalitzat. Els nostres advocats estan aquí per alleujar l’estrès associat amb els assumptes successoris, proporcionant solucions efectives i ètiques.

Per què Vives Bas Advocats?

 • Som especialistes en Herències: El nostre equip d’advocats té una vasta experiència en casos d’herències. Sabem com abordar els conflictes i protegir els teus drets i interessos.
 • Ens centrem en resultats: Hem ajudat a resoldre molts assumptes similars. No es tracta de clients, sinó de persones a les quals resolem un problema.
 • Tracte Personalitzat: Cada cas és únic. T’escoltem, entenem les teves necessitats i dissenyem estratègies legals adaptades a tu amb l’empatia que requereixen aquests casos.

Contacta ara sense compromís per programar una consulta i començar el procés amb els millors experts legals al teu costat. Junts trobarem l’estratègia òptima per a la teva situació personal.